Hjem

Autoriseret psykolog Ole Fessel

Jeg har mange års erfaring inden for almen- og specialpædagogik, inklusion, supervision, afholdelse af kurser og foredrag samt individuel terapi og parterapi.

Om

Baggrund

Ole Fessel
 • Cand.pæd.psych.aut.
 • BA i pædagogik
 • Seminarielektor i psykologi
 • Underviser: folkeskolen, lærerseminariet,
  hæren, tekniske skoler, grafisk højskole
 • Skolepsykolog
 • LP-vejleder
 • Proceskonsulent
 • Pædagogisk psykologisk rådgiver

Kontakt

Kontakt Ole Fessel

Ole Fessel

Mobil: 2384 6233
Mail: center@trivseloglaering.dk

Min erfaring

Min erfaring spænder fra almen pædagogisk arbejde til
specialpædagogik, 
 blandt andet med fokus på autisme og ADHD.

Min viden og erfaring ligger inden for områderne

 • Inklusion
 • Individuel konsultation
 • Parterapi
 • Rådgivning på skoler
 • Kurser
 • Supervision
 • Foredrag og debatoplæg
 • Organisationsudvikling
 • Ledelse
 • Projektforløb
 • Heldagsskoler
 • LKT / AKT i skolen
Individuel konsultation,

Parterapi samt Familierådgivning

Trim din trivsel – med mental fitness

Jeg har erfaring med trivselsfremmende samtaler til singler, forældre, børn og unge.

Temaer for samtaler:

 • Trivsel med selv- og relationsforståelse
 • Selvtillid og selvværd
 • Konflikt- og kritikhåndtering
 • Familieproblematikker
 • Knas i parforholdet
 • Ungdomsrelaterede problemer
 • Problemer i skolen/gymnasiet
 • Kriser

Supervision/ coaching

Hvad gør undervisningsopgaven ved dig?

Bliv opmærksom på din lærerpersonlighed og få feedback på din praksis i et konstruktivt supervisionsforløb.
Formålet er at optimere dine relationskompetencer til støtte for kvaliteten i undervisningen.

Kollegial supervision

Kollegial supervision iværksættes efter en 3 timers introduktion. Herefter arbejder lærere og pædagoger med at støtte hinanden i det daglige arbejde ved hjælp af strukturerede værktøjer. Kollegial supervision er en fortsættelse af kurset ‘Hvad gør undervisningsopgaven ved dig?’

Didaktiske overvejelser
Supervisionen kan suppleres med coaching i forhold til didaktiske og dannelsesteoretiske overvejelser.

Foredrag / debatoplæg 

Urolige børn

Årsagerne til børns og unges urolige adfærd er mangfoldige. Der sættes fokus på centrale aspekter på området fra nyere forskning. 

Mobning

Mobningens årsager og konsekvenser klarlægges. 

Inklusion

Om inklusionens mange udfordringer – relationelt og didaktisk. 

Kommunikation

Hvorfor går det ofte galt, når vi kommunikerer? 

Læring

Et causeri over fænomenet ’ideelle læreprocesser’. 

Dannelsesperspektiver

Dannelsesbegrebet ’kvalificeret selvbestemmelse’ som mantra for modernitetens nødvendige handlekompetencer.

Blog